24.8.07

ဓါတ္ပံုရုိက္သူေတြအေၾကာင္း

ကၽြန္ေတာ္ အင္တာနက္ေပၚ ဟိုေလွ်ာက္သြား ဒီေလွ်ာက္သြား လုပ္ရင္းကေန ပံုေလးေတြ ေတြ႕လာတာပါ..။ ကၽြန္ေတာ္ ဓါတ္ပံုရုိက္ေကာင္းတဲ့ ဓါတ္ပံုဆရာတစ္ေယာက္ျဖစ္ျခင္တယ္ကၽြန္ေတာ့္မိတ္ေဆြေတြက သိပ္ကိုေတာ္တဲ့ ဓါတ္ပံုဆရာေတြ ျဖစ္ေနပါတယ္..။ ကၽြန္ေတာ္ အခုလို ဓါတ္ပံုရိုက္ယူေနတဲ့ ပံုေတြကို ျမင္ေတာ့ သူတို႕ကို သတိရမိတယ္..။ ဒီအတြက္ ကၽြန္ေတာ္ ဒီပံုေလးေတြကို ဘေလာ့မွာ တင္ေပးတာပါ..